شرکت آریا طب گادزا با توجه به شرایط فروش ویژه فونا فروش ویژه دستگاه کد کم تا تاریخ ۷ فوریه ۱۹ بهمن (قیمت ویژه+ شرایط ویژه) قرار داده است.
فرصت مناسبی برای تهیه یک سیستم یکپارچه اسکن، طراحی و تراش ساخت شرکت سیرونای آلمان
شرایط پرداخت تا این تاریخ به صورت ۲۰درصد پیش پرداخت و ما بقی ۳ الی ۱۶ ماهه می باشد. ( جهت اطلاع از قیمت و شرایط دقیق با شرکت تماس حاصل نمایید.)
لازم به ذکر است تحویل دستگاه در صورت موجودی بلافاصله می باشد و در صورت اتمام موجودی تحویل ۹۰ روزه از تاریخ قرارداد است.

جهت هماهنگی با شماره ۴-۰۲۱۸۸۲۰۲۴۹۱ و یا با شماره همراه های زیر تماس حاصل نمایید.
۰۹۱۲۵۹۵۵۹۵۰ – ۰۹۹۰۵۳۲۳۲۶۵