پنجاه و ششمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران
تهران- نمایشگاه بین المللی
۲۷-۳۱ اردیبهشت ماه ۹۵

 

IMG_0828

IMG_0830 IMG_0850 IMG_0859