یکی از تاثیرگذار ترین اتفاقات یک سال گذشته در ایران و جهان همه گیری کووید ۱۹ بود که در این مطلب به صورت مختصر تاثیر آن بر صنعت دندانپزشکی و همچنین کاهش بیماران می‌پردازیم.
خوشبختانه مقاله ای در این زمینه در وبسایت usnews با مطالعه بر روی این بازار منتشر شده و بطور خلاصه به آن می‌پردازیم.
وضعیت تعداد بیمار در دوره کرونا در دندانپزشکی
سال گذشته مانند ایران در آمریکا نیز در آغاز فعالیت های مطب های دندانپزشکی به کیس های اورژانسی تقلیل یافت و بعد از مدتی مجدد از سر گرفته شد. ۹۸٫۹ درصد از دندانپزشکان آمریکایی به مطب بازگشتند ولی تنها ۴۷٫۶ درصد از آنها تعداد بیماران خود را عادی گزارش کرده اند و باقی با کاهش بیمار مواجه شدند.

مقایسه گروه های سنی در ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

بطور کلی بنظر می‌رسد کاهش بیمار در تمام کشور ها صورت گرفته باشد که قطعا موجب کاهش حجم بازار محصولات دندانپزشکی نیز خواهد شد این امر بسته به سیاست های کشور های مختلف در مقابله با ویروس کرونا تا حدودی متفاوت است اما شواهد در ایران نیز حاکی از کاهش بیمار و همچنین کاهش بازار محصولات دندانپزشکی در بازار شده است. اما انتظار می‌رود به مرور با کاهش میزان مبتلایان و کاهش خطر این همه‌گیری وضعیت با رشد بیمار و رشد بازار مواجه باشد و در این بین محصولات مراقبت های بیشتر جهت انتشار بیماری‌ها نیز رشد کرده و بازارهای جدیدی ایجاد کند.