اینسترومنت های دندان پزشکی بعنوان مهمترین ابزار کار دندان پزشکان از اهمیت ویژه ای برخوردارند و بیشتر اینسترومنت ها بکمک بلبرینگ ها بصورت چرخشی عمل برداشت یا تراش را انجام می دهند به همین سبب برای نگهداری از اینسترومنت ها باید از بلبرینگ ها نگهداری کنیم.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت SKF چهار مورد زیر علل بیش از ۶۰% از خرابی های زود هنگام بلبرینگ ها می باشند:

(به علت همپوشانی برخی از علل مجموع درصد ها بیش از ۶۰ می باشد)

۱- تعویض بلبرینگ غیر اصولی(۱۶%):bearing

نزدیک به ۱۶% از خرابی های زود هنگام برینگ ها به علت نصب اشتباه رخ می دهد و این در صورتی است که افراد متخصص و تعمیرکاران عموماً از وجود تجهیزات ویژه نصب بی اطلاع هستند. جهت نصب و راه اندازی و یا پیاده سازی درست برینگ ها روش های مختلف مکانیکی، هیدرولیکی و یا گرمایی وجود دارد که رعایت آنها از خرابی زود هنگام جلوگیری می کند.(در تعمیرات دندان پزشکی دستگاه ها و ابزارالات مخصوصی مانند پرس ستونی تعویض بلبرینگ وجود دارد)

۲- روغن کاری نادرست (۳۶%):bearing3

طبق تحقیقات انجام شده ۳۶% از خرابی های زودهنگام بلبرینگ ها در اثر انتخاب نادرست روغن و استفاده غیر حرفه ای از روان کننده ها رخ می دهد. به دلیل دسترسی سخت به محل قرارگیری بلبرینگ در دستگاه ها، روان کاری دوره ای آن ها نادیده گرفته می شود که این امر می تواند آسیب های جدی ای به بلبرینگ و دستگاه وارد نماید. یکی از راه های اطمینان از روان کاری مناسب بلبرینگ ها، استفاده از سیستم های خودکار روان کاری می باشد.(در اینسترومنت های دندان پزشکی فاصله روغن کاری زیاد و استفاده از روغن نا مناسب از مهمترین علل می باشد بعلاوه روغن کاری قبل و بعد از اتوکلاو از اهمیت ویژه ای برخوردار است)

۳- آلودگی (۱۴%):bearing2

از آنجایی که بلبرینگ ها جزء تجهیزات دقیق محسوب می شوند، بدون رعایت عایق کاری صحیح قادر به کار در محیط های آلوده نمی باشند. عایق کاری صحیح باید هم برینگ و هم روان کننده آن را از هر نوع آلودگی حفظ کند. به طور کلی حداقل ۱۴% از خرابی های زود هنگام برینگ ها در اثر عایق بندی نادرست و ورود آلودگی به درون بلبرینگ رخ می دهد.

۴- خرابی به دلیل فشار بیش از حد(۳۴%):bearing4

وارد کردن فشار بیش از حد به دستگاه ها و یا سرویس نادرست آنها علت بیش از ۳۴% از خرابی های بلبرینگ ها می باشد. این در صورتی است که با استفاده از دستگاه های نظارت بر عملکرد بلبرینگ (Condition Monitoring Equipment) و هشدارهای آن ها می توان از این نوع خرابی ها جلوگیری نمود.(فشار بیش از حد در دندانپزشکی بسیار شایع تر از صنایع دیگر است و ظرافت بلبرینگ ها این میزان را بیشتر می کند)

بر گرفته از بلاگ bearingnet_blog

متن انگلیسی

Main causes of premature bearing failures

Poor fitting۱۶% 
availability of the correct fitting tools. Individual installations may require mechanical, hydraulic or heat application methods for correct and efficient mounting or dismounting. SKF offers a complete range of tools and equipment to make these tasks easier, quicker and more cost effective, backed up by a wealth of service engineering know-how. Professional fitting, using specialised tools and techniques, is another positive step towards achieving maximum machine uptime.
Poor lubrication۳۶%
inadequate application of the lubricant. Inevitably, any bearing deprived
of proper lubrication will fail long before its normal service life. Because bearings are usually
the least accessible components of machinery, neglected lubrication frequently compounds the problem. Wherever manual maintenance is not feasible, fully automatic lubrication systems can be specified by SKF for optimum lubrication. Effective lubrication and using only recommended SKF greases, tools and techniques helps to significantly reduce downtime.
Contamination۱۴%
since sealed-for-life bearings in ready-greased variants account for only a small proportion of all bearings in use, at least 14% of all premature bearing failures are attributed to contamination problems. SKF has an unrivalled bearing manufacturing and design capability and can tailor sealing solutions for the most arduous operating environments.
Fatigue۳۴%
or overstressed bearings emit ‘early warning’ signals which can be detected and interpreted using SKF condition monitoring equipment. The SKF range includes hand-held instruments, hard-wired systems and data management software for periodic or continuous monitoring of key operating parameters.

Around 16% of all premature bearing failures are caused by poor fitting (usually brute force…) and maintenance personnel being unaware of the
Although ‘sealed-for-life’ bearings can be fitted and forgotten, some 36% of premature bearing failures are caused by incorrect specification and
A bearing is a precision component that will not operate efficiently unless both the bearing and its lubricants are isolated from contamination. And,

Whenever machines are overloaded, incorrectly serviced or neglected, bearings suffer from the consequences, resulting in 34% of all premature bearing failures. Sudden or unexpected failure can be avoided, since neglected

www.skf.com