دوره دوم آموزشی کار با کدکم (CAD/CAM)

By |می 27th, 2021|

مدرسنام دورهمدت زمان دورهجزییات دورهجناب آقای دکترفرشید اکبری کامرانیدوره مقدماتیدو روزه۱-آشنایی با کدکم، نحوه اسکن، طراحی و تراش۲-ساخت روکش، ترمیم [...]